info@intelteh.hr

ŠTITNIK PROTIV NEOVLAŠTENOG UZIMANJA VODE SA NADZEMNOG HIDRANTA

  • sastoji se od štitnika i specijalnog ključa
  • štitnik od aluminija masivne konstrukcije
  • ključ od čelika sa završnom obradom niklanjem
  • mogućnost graviranja serijskog broja na ključ
Category:

Neovlašteno uzimanje vode sa hidrantskih priključaka iz dana u dan postaje sve veći problem sa kojim se susreću svi distributeri vode.
Ljudi jednostavno neovlašteno pristupaju hidrantu, a to im je omogućeno iz razloga što hidrant uvijek mora biti dostupan, a sva potrebna oprema za neovlašteni pristup hidrantu se može kupiti ili posuditi.

Naime, radi se o količini vode koju je nemoguće utvrditi i samim time se i gubitci na distribucijskim mrežama nerijetko znaju drastično povećati.
Suočeni s ovim problemom i u suradnji sa nekolicinom ljudi iz vodoopskrbnih poduzeća, proizveli smo rješenje koje će uvelike otežati neovlašteno uzimanje vode sa nadzemnih hidranata – štitnik protiv neovlaštenog uzimanja vode s nadzemnog hidranta.

Da bi ugradnja štitnika bila ispravna i da hidranti i dalje budu dostupni vatrogascima, ključeve za skidanje štitnika potrebno je dostaviti vatrogasnim postrojbama koje djeluju na tom području. Za spriječavanje zlouporabe ključeva na njih se može postaviti plomba sa oznakom distibutera koja se ne bi smjela uklanjati osima ko je došlo do požara, u kojem slučaju mora postojati zapisnik, tako da distributer može bez problema kontrolirati korištenje hidrantskih priključaka.

Tehničke specifikacije

Štitnik – izrađen od aluminija masivne konstrukcije sa prihvatom za specijalni ključ kojim je jedino moguće normalno uklanjanje štitnika

Ključ – izrađen od čelika sa završnom obradom niklanjem. Ključ je specijalne izrade tako da ga se ne može lako kopirati. Na ključ je moguće izgravirati jedinstveni serijski broj pomoću kojeg je moguće zadužiti korisnike (vatrogasna društva).

Jedan set štitnika potreban za 1 hidrant uključuje 1 kom štitnika tipa B i 2 kom štitnika tipa C :
B – fi 75mm
C – fi 52mm

 

Preuzmi PDF

Štitnik protiv neovlaštenog uzimanja vode sa nadzemnog hidranta